landing page
 

Strona typu landing page

Strona lądowania (nazywana też stroną docelową) to typ witryny internetowej, która jest coraz częściej wykorzystywana w działaniach marketingowych. My jako użytkownicy również mamy z nimi do czynienia, często nawet nie zwracając uwagi, że właśnie znaleźliśmy się na stronie typu Landing Page.

Strony tego typu łączy przede wszystkim ich funkcja – mają za zadanie skłonić użytkownika, by wykonał konkretne działanie nazywane konwersją. Konwersje mogą mieć różny charakter i niekoniecznie muszą dotyczyć zakupu produktu. 

Często landing page powstaje po to, by np. zbierać maile zainteresowanych użytkowników. Mówi się wtedy o nich jako o stronach typu Lead Generation. Istnieją również strony lądowania, których celem jest dostarczenie informacji na temat konkretnego produktu i skierowanie potencjalnych klientów na stronę umożliwiającą dokonanie zakupu. Tego typu strony określa się jako Click Through. Warto też zaznaczyć, że strony lądowania wykorzystywane są w wielu rodzajach działań marketingowych, m.in w kampaniach mailingowych, AdWords czy w przypadku reklam na Facebooku. Należy pamiętać o tym, żeby strona na którą przekierujemy po kliknięciu w reklamę, była jej logicznym rozwinięciem. Niezależnie od tego, z jakim typem strony mamy do czynienia, Landing Pages mają kilka wspólnych cech.